10:30 - 11:00                          
Ontvangst met koffie en lekkers 

11:00 - 12:00

 
Advies en zorgplicht door mr. Robin van Beem en mr. Coen Fledderus


Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening doet dagelijks uitspraken over actuele zaken die financieel dienstverleners aangaan. Het meest gezochte zoekwoord op AMweb is Kifid. 
Dat zegt wel iets over het belang dat aan deze uitspraken wordt gehecht. Tijdens deze sessie van Polis Advocaten leer je van Kifid-uitspraken!

Polis Advocaten is gespecialiseerd in juridische dienstverlening voor de financiële branche, met name gericht op het intermediair. Zij helpen adviseurs, (beurs)makelaars, serviceproviders en gevolmachtigd agenten bij het voorkomen en oplossen van problemen in hun dagelijkse bedrijfsvoering.

12:00 - 12:45 
Lunchpauze 

12:45 - 13:45

Lisette de Haan

Maartje Boender 

Polisgeschillen door mr. Lisette de Haan & Maartje Boender

V&A Advocaten voorziet AMweb wekelijks van enkele Kifid-uitspraken die worden gepubliceerd met een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. In deze sessie gaat het over polisgeschillen die V&A Advocaten recentelijk heeft becommentarieerd.

V&A Advocaten is een nichekantoor, gespecialiseerd in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Voor verzekeraars, assurantiemakelaars en andere assurantietussenpersonen, experts en bedrijven adviseert en zo nodig procedeert V&A Advocaten over vragen en geschillen op deze rechtsgebieden. Daarbij gebruikt V&A Advocaten haar ruime kennis van en ervaring met de verzekeringsmarkt, verzekeringsproducten en de praktische en juridische oplossingen die daarbij horen. 

13:45 - 14:00 
Korte break
14:00 - 14:30
Expertbijdrage door mr. E.C. (Eveline) Ruinaard - voorzitter Geschillencommissie Kifid
Hoe los je klachten klantvriendelijk op?
De praktijk van Kifid leert dat veel klachten kunnen worden opgelost dankzij bemiddeling. Dat kan de vraag oproepen: ‘Waarom is de verzekeraar er niet in geslaagd om een oplossing in de interne klachtenprocedure (IKP) met de klant te vinden?’ In deze sessie is er aandacht voor wat van belang kan zijn voor een succesvolle IKP. Hoe meer klachten de verzekeraar zelf in de IKP oplost, hoe minder de consument een beroep zal doen op Kifid. 

 

14:30 - 14:45

Wrap up door AM
14:45 - 15:30 
Borrel