05 oktober 2021

12:30 - 13:00

Netwerken & lunch

Ontmoet andere deelnemers van deze AMacademy onder het genot van een lekkere lunch! 

13:00 - 13:10

 

 

 

Opening door AM

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening doet dagelijks uitspraken over actuele zaken die financieel dienstverleners aangaan. Het meest gezochte zoekwoord op AMweb is Kifid. 
Dat zegt wel iets over het belang dat aan deze uitspraken wordt gehecht. 

13:10 - 13:50

 

Eveline Ruinaard

Expertbijdrage door Eveline Ruinaard - voorzitter Geschillencommissie Kifid

Hoe los je klachten klantvriendelijk op?
De praktijk van Kifid leert dat veel klachten kunnen worden opgelost dankzij bemiddeling. Dat kan de vraag oproepen: ‘Waarom is de verzekeraar er niet in geslaagd om een oplossing in de interne klachtenprocedure (IKP) met de klant te vinden?’ In deze sessie is er aandacht voor wat van belang kan zijn voor een succesvolle IKP. Hoe meer klachten de verzekeraar zelf in de IKP oplost, hoe minder de consument een beroep zal doen op Kifid. 

Lees hier meer over Eveline >>>

13:50 - 14:35

 

Robin van Beem

 

Coen Fledderus

Robin van Beem en Coen Fledderus

Polis Advocaten is gespecialiseerd in juridische dienstverlening voor de financiële branche, met name gericht op het intermediair. Zij helpen adviseurs, (beurs)makelaars, serviceproviders en gevolmachtigd agenten bij het voorkomen en oplossen van problemen in hun dagelijkse bedrijfsvoering.

Lees hier meer over Robin & Coen >>>

14:35 - 15:00

 

Korte break

15:00 - 15:45

 

Chris Banis

Dieuwertje Rosenquist

Chris Banis & Dieuwertje Rosenquist

V&A Advocaten is een nichekantoor, gespecialiseerd in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Voor verzekeraars, assurantiemakelaars en andere assurantietussenpersonen, experts en bedrijven adviseert en zo nodig procedeert V&A Advocaten over vragen en geschillen op deze rechtsgebieden. Daarbij gebruikt V&A Advocaten haar ruime kennis van en ervaring met de verzekeringsmarkt, verzekeringsproducten en de praktische en juridische oplossingen die daarbij horen. 

Lees hier meer over Chris & Dieuwertje >>>

15:45 - 16:00

 

Afsluiting & Wrap-up door AM

16:00

Einde event